معاونت امور تولیدات دامی
حوزه معاونت امور تولیدات دامی:
انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی و کسب اطلاعات مربوط به نیازهای جمعیت کشور به پروتئین حیوانی و وضعیت منابع تولید دامی و تهیه و تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زیربخش امور دام.
مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل نارسائیها، نقاط قوت و فرصتها و تهدیدات مربوط به زیربخش امور دام به منظور سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مربوطه در چارچوب سیاستهای کلان بخش کشاورزی.
تهیه و تدوین برنامه‌های ملی مربوط به حفظ و توسعه منابع و ذخائر ژنتیکی دام و افزایش و بهبود تولید محصولات و فرآورده‌های دامی و هدایت و نظارت لازم در جهت تهیه برنامه‌های منطقه‌ای.
سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم درخصوص صدور مجوزهای مربوط به واحدها و فعالیتهای تولیدی، پرورشی، خدماتی و اعلام اولویت های مربوط به صدور مجوزهای ایجاد و توسعه کارخانجات و صنایع وابسته در زیر بخش امور دام به مراجع مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن.
بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه‌های مختلف با رعایت اولویت و اعلام آن به واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه .
همکاری و هماهنگی با معاونت‌های ذیربط به منظور تهیه و تدوین سیاستهای ترویجی زیربخش امور دام.
برنامه ریزی و اقدام جهت توسعه و ساماندهی فعالیتهای دامپروری و حمایت از دام، مواد و منابع ژنتیکی دام، برقراری امنیت شغلی شاغلین بخش، اشتغال زائی و کاربرد فن آوریهای روز در امور پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام.
بررسی و تعیین مزیت‌های نسبی در تولید محصولات و فرآورده‌های زیربخش امور دام و پیش‌بینی و اعمال ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده مناسب به منظور مدیریت عرضه و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان.
بررسی و تعیین نیازها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیربخش و ارائه پیشنهادات لازم به معاونت ذیربط به منظور تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه .
پیش‌بینی و برآورد میزان و زمان عرضه تولیدات و فرآورده های مربوط به زیر بخش امور دام و تعیین میزان کمبود یا مازاد تولیدات و فرآورده‌های مزبور.
تهیه پیشنهادات لازم در خصوص تنظیم بازار تولیدات و فرآورده‌های زیربخش امور دام و ارائه آن به معاونت ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.
بررسی و تعیین اولویت‌های مربوط به پوشش بیمه‌ای، پرداخت یارانه‌ها و خرید تضمینی محصولات و فرآورده‌های زیربخش و انجام هماهنگی‌ها و پیگیری لازم با مراجع ذیربط به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان.
انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سیستم‌های آماری و اطلاعاتی مناسب در زیربخش در چارچوب سیاستهای معاونت ذیربط و ارائه اطلاعات و مشاوره‌های لازم به تولیدکنندگان و متقاضیان فعالیت و سرمایه‌گذاری در زیربخش.
پیش‌بینی و برآورد نیازهای مربوط به نهاده‌ها، مواد بیولوژیکی، وسایل و تجهیزات و پیگیری در جهت تأمین و توزیع به موقع آنها.
برنامه‌ریزی و نظارت مستمر بر اجرای صحیح نظام دامپروری و انجام اصلاحات لازم.
ساماندهی، حمایت و تقویت تشکل‌های مربوط به زیربخش دام در چارچوب سیاستهای وزارت متبوع و برنامه‌های معاونت ترویج کشاورزی و نظام بهره‌برداری.
نظارت و ارزشیابی برنامه‌ها، طرحها، فعالیتها و اقدامات مربوط به زیربخش دام در چارچوب نظام نظارتی وزارت متبوع.
تهیه و تدوین ضوابط و استانداردها و اعمال سیاستهای لازم به منظور بهبود کیفیت تولید و افزایش توان صادراتی محصولات و فرآورده‌های دامی و نظارت بر اجرای صحیح آن.
برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت شناسایی و استفاده بهینه از منابع خوراک دام و اعمال نظارت و کنترل کیفی بر تولید، مصرف، واردات و صادرات آنها.
پیگیری و تقویت روابط و همکاریهای فنی با مجامع و سازمانهای بین‌المللی مرتبط به منظور انتقال تجارب و دانش فنی در زمینه‌های مرتبط با همکاری واحدهای ذیربط.
ارائه اطلاعات مورد نیاز و همکاری با معاونت ذیربط در جهت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی امور دام.
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/21
تعداد بازدید:
6359
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal