دفتر امور طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم
دفتر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم:
انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور شناخت توانمندیها، نارسائی‌ها، فرصتها و تهدیدهای مربوط به پرورش طیور، زنبورعسل و بهبود تولیدات آنها.
تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها، اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مربوط به پرورش و بهبود تولیدات طیور و زنبورعسل.
برنامه‌ریزی در جهت اصلاح و توسعه کمی و کیفی عرضه محصولات طیور، زنبورعسل وساماندهی کشتارگاههای طیوروسردخانه‌ها ومراکز بسته‌بندی کارخانجات جوجه‌کشی.
بررسی و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای توسعه پرورش و بهبود تولیدات طیور، زنبورعسل در چارچوب وظایف محوله و انجام اصلاحات لازم.
تهیه و تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های فنی مورد نیاز و همچنین استانداردها و مقررات غذایی بین‌المللی (کدکس) مربوط به تولیدات طیور و زنبورعسل با همکاری واحدهای ذیربط.
هدایت واحدهای استانی در جهت تهیه و تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه پرورش تولیدات طیور، زنبورعسل و بهبود تولیدات آنها در مناطق مختلف کشور.
بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و طرحهای تحقیقاتی کاربردی و اعلام آن به مراجع ذیصلاح و پیگیری تا حصول نتیجه.
هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت تدوین سیاستها و برنامه‌های تنظیم بازار و مدیریت مؤثر بر عرضه و تقاضای تولیدات طیور، زنبورعسل.
هماهنگی و همکاری با واحدهای مربوطه در جهت تدوین سیاستهای بهبود جایگاه طیور، زنبورعسل پیشنهاد سیاستها و خط‌مشی‌های مربوط به صادرات و واردات انواع گونه‌های طیور، زنبورعسل و فرآورده‌های آنها به مراجع ذیربط.
ساماندهی و هدایت واحدهای اجرایی در جهت اشاعه یافته‌های علمی و تحقیقاتی و اجرای برنامه‌های ترویجی تخصصی با همکاری و هماهنگی معاونت ذیربط در چارچوب سیاستها و برنامه‌های تعیین شده.
همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت توسعه بیمه طیور، زنبورعسل و تولیدات آنها
برقراری ارتباط با مجامع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور انتقال خدمات فنی و آخرین دستاوردهای علمی به بهره‌برداران.
هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط جهت بهبود و توسعه کمی و کیفی تجهیزات و لوازم مورد نیاز امور پرورش و بهبود تولیدات طیور، زنبورعسل.
همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت توسعه تشکل‌ها، دفاتر خدمات فنی، صندوق‌های حمایتی، پرورش طیور، زنبورعسل و حمایت از بهره‌برداران در چارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب.
برنامه‌ریزی در راستای بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات به منظور ساماندهی مجموعه عوامل تولید.
هماهنگی و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی در راستای تدوین برنامه‌های حمایتی به منظور حفظ ذخائر و توانمندیهای ژنتیکی و بهبود خدمات کمی و کیفی با توجه به سیاستهای کلان.
هماهنگی و همکاری به منظور فرهنگ‌سازی مصرف تولیدات طیور و زنبورعسل با دستگاههای ذیربط.
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/25
تعداد بازدید:
2672
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal