مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی
مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی:
طراحی و ایجاد شبکه مناسب برای تبادل اطلاعات اصلاح نژادی در سطح کشور جهت هر یک از گونه ها و نژادهای دام از مرکز تا سطح مزرعه و متناسب با نوع صفات و اهداف مورد نظر.
انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور به دست آوردن شناخت جامع از وضع موجود ژنتیکی دام و تعیین نیازها و اولویت های اصلاح نژادی دام و بهبود تولیدات دامی.
تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی های اجرایی اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی در چارچوب سیاستهای کلان دامپروری کشور.
تهیه و تدوین برنامه ملی اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و هدایت و نظارت لازم به منظور تهیه برنامه های منطقه ای و استانی.
تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به فعالیتهای اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و نظارت بر اجرای آن.
نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به مواد اولیه، لوازم و تجهیزات مربوط به اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و انجام حمایت و پیگیریهای لازم در راستای تامین و تدارک آنها از طریق مراجع ذیربط.
نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های اصلاح نژاد دام در سطح کشور.
نظارت بر اجرای اثربخشی فعالیتهای مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اصلاح سیاستها و برنامه های مربوط.
بررسی، هدایت و نظارت بر اجرای طرحهای الگویی پرورش و اصلاح نژاد دام در مناطق مختلف کشور به منظور اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی و ترویج نتایج حاصله.
بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی و تدوین استانداردهای مربوطه در زمینه پرورش، اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات و اعلام آن به واحد ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه.
بسترسازی به منظور سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری درخصوص تجهیز و توسعه امکانات و فعالیتهای مربوط به اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور.
هدایت واحدهای اجرائی جهت ترویج روشهای جدید اصلاح نژاد در چارچوب برنامه های معاونت ذیربط.
تهیه، تدوین و اجرای برنامه های ملی برای حفاظت از تنوع ژنتیکی دامهای بومی و تشکیل بانک ژن.
تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به صادرات و واردات مواد ژنی (اسپرم، جنین، دام زنده و ...) گونه های مختلف دامی در کشور و نظارت بر اجرای آنها.
ارتباط با مجامع علمی و فنی مرتبط در داخل و خارج از کشور به منظور انتقال آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و کاربرد آن در طرحهای پرورش، اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی.
تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به تشکیل انجمن های نژادی و تشکلهای تخصصی مرتبط به عنوان بازوی اجرائی طرحهای پرورشی و اصلاح نژادی در بخش غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها.
برنامه ریزی در جهت توسعه میادین عرضه دام و ساماندهی کشتارگاههای دام کشور.
برنامه ریزی در جهت توسعه و بهبود پرورش و اصلاح دامهای ورزشی، با همکاری فدراسیون های مربوطه و مزارع مردمی.
تهیه و تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل های فنی مورد نیاز و همچنین استانداردهای مربوط به تولیدات و محصولات دامی با همکاری واحدهای ذیربط.
هدایت واحدهای استانی در جهت تهیه و تنظیم برنامه ها و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه پرورش دام اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات آنها در مناطق مختلف کشور.
هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت تدوین سیاستها و برنامه های تنظیم بازار و مدیریت موثر بر عرضه و متقاضی تولیدات دام.
هماهنگی و همکاری با صنایع تبدیلی وابسته به تولیدات دامی جهت فرآوری محصولات دامی.
همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت توسعه تشکلها، دفاتر خدمات فنی دامپروری و حمایت از بهره برداران در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.
تهیه و تدوین نیازهای فنی و تخصصی برای برگزاری گردهمائی ها، نمایشگاهها، جشنواره ها و پیشنهاد دوره های علمی و تخصصی مرتبط با پرورش دام.
برنامه ریزی و تهیه اهداف و امور اجرائی ایستگاهها، مرکز اصلاح نژاد و تولید مواد ژنی و نظارت بر تحقق برنامه اهداف تعیین شده و مراکز مزبور.
تهیه و تدوین ضوابط و معیارها و دستورالعمل های فنی مورد نیاز مربوط به ایجاد، توسعه و ساماندهی واحدهای تلقیح مصنوعی دام.
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/25
تعداد بازدید:
9088
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal