نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت</span>معرفی معاونت
تاریخچه
سیاستها
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکیلات سازمانی</span>تشکیلات سازمانی
نمودار سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظایف</span>شرح وظایف
معاونت امور تولیدات دامی
دفتر امور طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم
دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی
مرکز توسعه نوغانداری کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مدیران</span>معرفی مدیران
حوزه معاونت
دفتر امور طیور
دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی
مشاور برنامه ریزی
مرکز توسعه نوغانداری کشور
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور
مجری طرح توسعه پرورش شتر کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر معاونت</span>دفاتر معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر امور طیور</span>دفتر امور طیور
قوانین و مقررات
ضوابط فنی
گزارش عملکرد
بانک اطلاعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام</span>دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
قوانین و مقررات
ضوابط فنی
گزارش عملکرد
کارگاه و دوره های آموزشی
بانک اطلاعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی</span>مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی
قوانین و مقررات
ضوابط فنی
گزارش عملکرد
بانک اطلاعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاور برنامه ریزی</span>مشاور برنامه ریزی
قوانین و مقررات
ضوابط فنی
گزارش عملکرد
بانک اطلاعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز توسعه نوغانداری کشور</span>مرکز توسعه نوغانداری کشور
قوانین و مقررات
ضوابط فنی
گزارش عملکرد
کارگاه و دوره های آموزشی
بانک اطلاعاتی
پرسشهای متداول
تماس با ما
جهاد کشاورزی استانها
Collapse منو دسترسیمنو دسترسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
جمعیت دام
واحدهای پرورش طیور و زنبور عسل
پروانه های صادره
تولیدات دامی
مصرف سرانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
مجموعه قوانین و مقررات دامپروری کشور
قانون بودجه
برنامه چهارم، پنجم و اهداف کمی برنامه ششم توسعه
اساسنامه سازمان دامپروری کشور
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">موافقت نامه ها</span>موافقت نامه ها
موافقت نامه های سال 1392
موافقت نامه های سال 1393
موافقت نامه های سال 1394
موافقت نامه های سال 1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش و عملکرد</span>گزارش و عملکرد
عملکرد سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قیمت محصولات دامی و نهاده ها</span>قیمت محصولات دامی و نهاده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قیمت نهاده ها</span>قیمت نهاده ها
قیمت نهاده ها در سال 1393
قیمت نهاده ها در سال 1394
قیمت نهاده ها در سال 1395
قیمت نهاده ها در سال 1396
قیمت نهاده ها در سال 1397
قیمت نهاده ها در سال 1398
قیمت نهاده ها در سال 1399
Collapse میز کارمیز کار
دفتر امور طیور
دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی
مشاور برنامه ریزی
مرکز توسعه نوغانداری کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات تخصصی</span>مقالات تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
تغذیه دامهای سبک و سنگین
تغذیه طیور و سایر ماکیان
تغذیه و اقتصاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گاو و گاومیش</span>گاو و گاومیش
گاو
گاومیش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گوسفند و بز</span>گوسفند و بز
گوسفند
بز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طیور و سایر ماکیان</span>طیور و سایر ماکیان
طیور(گوشتی-تخم گذار)
سایر ماکیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زنبور عسل</span>زنبور عسل
ادوات و دستگاه های زنبورداری
تغذیه و پرورش زنبور عسل
فراورده های زنبور عسل
نقش گرده افشانی زنبور عسل در افزایش محصولات
کرم ابریشم
سایر
انتقادات و پیشنهادات
خدمات و فرم های قابل ارائهوزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal